Bài báo công bố tạp chí quốc tế 2016

1029 Lượt xem

Cập nhật tình hình công bố quốc tế trên các tạp chí năm 2016

STT

Tê bài báo

Tác giả

Tạp chí

 

1

Backing into the U.S.: A Study of Chinese Reverse Mergers

 

Charles W. DuVal,  Will Quilliam, Quang Viet Vu, and Noema Santos

Journal of Business and Policy Research

 

2

Examining the Effects of Book-Tax Differences on Stock Price Manipulations

Quang Viet Vu, Charles W. DuVal,  Will Quilliam, and Noema Santos

Global Review of Accounting and Finance

 

3

Book-Tax Income Differences: A New Measure of Earnings Management

 

Quang Viet Vu, Charles W. DuVal,  Will Quilliam, and Noema Santos

Global Economy of Finance Journal

Tin tức khác

Về đầu trang