Bài báo công bố trong nước 2015

483 Lượt xem
  • Hoàng Thị Phương Thảo, Phùng Đức Nam, & Hoàng Thị Phương Anh, “Giới tính, sở hữu nhà nước và thành quả công ty”, Phát triển kinh tế, Tháng 08/2015, số 26(8).
  • Phan Thị Bích Nguyệt, Phùng Đức Nam, & Hoàng Thị Phương Thảo, “Đòn bẩy và hoạt động đầu tư: Vai trò của tăng trưởng và sở hữu nhà nước”, Phát triển & hội nhập, Tháng 5-6/2014, Số 16(26).
  • Nguyễn Khắc Quốc Bảo và Phạm Thị Nhớ (2015), “Nghiên cứu mối quan hệ giữa rủi ro và giá trị của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam”, Tạp chí Công Nghệ Ngân Hàng, Số 106-107, tháng 1 và 2 năm 2015, trang 46 – 54.
  • Nguyen Khac Quoc Bao (2015), “Incentives for financial risk management in Vietnamese enterprises: a study on their determinants”, Journal of Economic Development, Vol.22, No.2, April 2015, p85 – 101.

Tin tức khác

Về đầu trang