Bài báo Quốc tế đăng 2014

483 Lượt xem

Nhằm nâng cao năng lực trong nghiên cứu khoa học, Khoa Tài chính đã thực hiện các nghiên cứu công bố quốc tế, bước đầu đã đạt được những kết quả nhất định. Kết quả nghiên cứu được đăng tải trong năm 2014 như sau:

STT

Tê bài báo

Tác giả

Tạp chí

1

The Impact of External Shocks on Small Open Economies: Evidence from East Asian Countries

Thi Lien Hoa Nguyen, Thu Giang Tran, Thi Hong Minh Le

International Journal of Economics and Finance

 

 

Tin tức khác

Về đầu trang