Ban lãnh đạo khoa

7594 Lượt xem

Stt

Họ tên - Chức vụ

Phụ trách

01

Nguyễn Khắc Quốc Bảo

Phó giáo sư – Tiến sĩ

Trưởng Khoa

(   38575623

) 0944229779

 nguyenbao@ueh.edu.vn

§ Phụ trách chung; chỉ đạo và chịu trách nhiệm chính về toàn bộ hoạt động của đơn vị.

§ Trực tiếp phụ trách các mảng công việc:

 • Xây dựng chiến lược phát triển Khoa;
 • Đào tạo chất lượng cao;
 • Đào tạo sau đại học;
 • Các công việc đối nội và đối ngoại của Khoa;
 • Phụ trách chuyên môn và quản lý các bộ môn;
 • Chỉ đạo và định hướng NCKH của giảng viên;
 • Công tác tài chính của Khoa;
 • Công tác tổ chức, tuyển dụng và nhân sự của Khoa.

02

Lê Đạt Chí

Tiến sĩ

Phó trưởng Khoa

( 38575623

) 0974131177

ledatchi@yahoo.com

§ Phụ trách các mảng công việc:

 • Đào tạo các hệ đại học chính quy và VHVL
 • Nghiên cứu khoa học của sinh viên.
 • Quản lý các CLB học thuật, hoạt động phong trào của sinh viên và các cuộc thi học thuật.
 • Các công việc khác do Trưởng Khoa giao/ủy quyền.

§ Công tác khác:

 • Hỗ trợ Trưởng khoa xây dựng và phát triển các chương trình đào tạo.
 • Hỗ trợ Trưởng Khoa trong các hoạt động đối ngoại và xây dựng chiến lược phát triển Khoa.

 

Đinh Thị Thu Hồng

Tiến sĩ

Phó trưởng Khoa

( 38575623

) 0903361870

*  hongtcdn@ueh.edu.vn

§ Phụ trách các mảng công việc:

 • Điều phối các hoạt động thường nhật của Khoa.
 • Quản lý tài sản và trang thiết bị của VP Khoa.
 • Phụ trách Ban liên lạc cựu sinh viên của Khoa.
 • Các hoạt động phong trào của GV – CBCC Khoa.
 • Các hoạt động xã hội của Khoa.
 • Các công việc khác do Trưởng Khoa giao/ủy quyền.

§ Công tác khác:

 • Hỗ trợ Trưởng Khoa trong công tác quản lý tài chính của Khoa.
 • Hỗ trợ Trưởng Khoa trong công tác tổ chức, tuyển dụng và nhân sự của Khoa.
 •  

Tin tức khác

Về đầu trang