Bộ môn Quản Trị và Định giá Tài Sản Tài Chính

2463 Lượt xem

Danh sách giảng viên bộ môn: 

1. PGS.TS Lê Thị Lanh

2. TS. Nguyễn Thị Uyên Uyên

3. ThS. Từ Thị Kim Thoa

4. ThS. Phạm Dương Phương Thảo

5. ThS. Huỳnh Thị Cẩm Hà

 

Tin tức khác

Về đầu trang