Hội thảo quốc tế

Cập nhật danh sách các bài nghiên cứu công bố tại các hội thảo quốc tế 2016

Để nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, Khoa Tài chính khuyến khích các giảng viên công bố kết quả nghiên cứu trên các hội thảo quốc tế lẫn các tạp chí quốc tế có thứ hạng cao.

Về đầu trang