Lựa chọn tạp chí

Trong nghiên cứu hàn lâm, lựa chọn tạp chí là một việc quan trọng. Thứ nhất, chúng ta cần lựa chọn tạp chí có chất lượng cao, hay ít nhất là tạp chí có chất lượng phù hợp để công bố bài báo của mình, tránh...

Về đầu trang