Quy trình yêu cầu và cung cấp dữ liệu

1278 Lượt xem

 

NỘI DUNG

THỜI GIAN

Bước 1

Gửi yêu cầu dữ liệu cần cung cấp tại đây

 

Bước 2

Trung tâm phản hồi về khả năng cung dữ liệu và mức phí

Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ khi nhận yêu cầu

Bước 3

Thực hiện thanh toán

 

Bước 4

Chuyển dữ liệu

Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ khi nhận thanh toán

 

 

 

Tin tức khác

Về đầu trang