Tài chính doanh nghiệp

1047 Lượt xem

Tài chính doanh nghiệp/Corporate Finance

Sinh viên học môn tài chính doanh nghiệp học theo tài liệu: 

Fundamentals of Corporate Finance, 11th Edition (The Mcgraw-Hill/Irwin

by Stephen RossRandolph WesterfieldBradford Jordan

Tài liệu này đã được biên dịch và xuất bản do tập thể các giảng viên giảng dạy có kinh nghiệm

Tin tức khác

Về đầu trang