Thông báo gặp GVHD các học viên do Cô Hoa và Thầy Định hướng dẫn

1261 Lượt xem

Khoa thông báo đến các học viên cao học các khóa do cô Nguyễn Thị Liên Hoa và thầy Nguyễn Ngọc Định hướng dẫn đến gặp GVHD tại VP Khoa Tài Chính B226 vào lúc 16h30 ngày thứ Hai 23/5/2016.
Trân trọng.

 
 
 

Tin tức khác

Về đầu trang