THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ ĐỀ CƯƠNG CỦA HỌC VIÊN CAO HỌC K27 HƯỚNG ỨNG DỤNG

831 Lượt xem

Danh sách học viên cao học K27 đăng ký luận văn theo hướng ứng dụng: XEM TẠI ĐÂY

* Lưu ý: Học viên do tiểu ban 5 góp ý có mặt lúc 15h tại A306 - 59C Nguyễn Đình Chiểu, các tiểu ban còn lại có mặt lúc 14h tại D104

Tin tức khác

Về đầu trang