THÔNG BÁO LỊCH GẶP GVHD CHO SV VB2 Và LT

2058 Lượt xem

Thầy/Cô

Thông báo

Cô Bích Trâm 

Các sinh viên VB2 + LTDH do cô Nguyễn Hoàng Thụy Bích Trâm hướng dẫn nộp đề cương và paper nghiên cứu qua email nhtbtram@ueh.edu.vn trước ngày 15/12/2016 và đến VPK B224 lúc 9h ngay 17/12/2016 gặp GVHD.

Thầy Tài Các sinh viên VB2 + LTDH do thầy Tài hướng dẫn đến gặp GVHD vào lúc 18h ngày 9/12/2016 tại VPK B224 . Mang theo paper nghiên cứu (nếu đã có).

(*) Các thầy cô khác sinh viên có thể liên hệ trực tiếp qua điện thoại.

Tin tức khác

Về đầu trang