Thông báo lịch gặp GVHD cô Trần Thị Hải Lý cho sinh viên K41

1074 Lượt xem

Cô Trần Thị Hải Lý thông báo đến các sinh viên K41 do cô hướng dẫn đến gặp cô vào Sáng thứ 4 ngày 12/12/2018 , tại A317, 6h55h đến 7h45.

Tin tức khác

Về đầu trang