Thông báo nhận biên bản bảo vệ đề cương cao học K27

1274 Lượt xem
Thông báo lịch nhân biên bản góp ý đề cương luận văn thạc sĩ kinh tế
Thời gian: Sáng: 7h30 - 11h30; Chiều: 13h30 - 16h30 (22/1-26/1)
Lưu ý: Tất cả các học viên đề phải lên nhận biên bản để lưu lại phục vụ cho bảo vệ luận văn khi hoàn thiện
DANH SÁCH CÁC TIỂU BAN BẢO VỆ ĐỀ CƯƠNG K27

Tin tức khác

Về đầu trang