Thông báo nộp bài dành cho sv K42 do thầy Phùng Đức Nam hướng dẫn

688 Lượt xem
Các sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp do thầy Phùng Đức Nam hướng dẫn khi nộp bài khóa luận bản final, ngoài việc nộp bản in cho khoa thì cần nộp file bài làm dạng file nén (zip hoặc rar) bao gồm file word khóa luận, file dữ liệu , file câu lệnh chạy mô hình.
Để nộp bài vui lòng vào đường link sau:
https://driveuploader.com/upload/VmO7Pwy2ZO/

Tin tức khác

Về đầu trang