Thông báo thời gian diễn ra cuộc thi VÒNG 1

1083 Lượt xem

BTC cuộc thi thông báo về thời gian thi VÒNG 1 của cuộc thi CFO 2016

  • CA1: 8h00, ngày 25/09/2016
  • CA2: 20h00, ngày 25/09/2016

Xin lưu ý rằng, Ban tổ chức đã gửi đến các bạn đăng ký cuộc thi theo địa chỉ email của các bạn về thời gian thi, username và password, để đăng nhập hệ thống thi online của chúng tôi. Đây là THÔNG TIN QUAN TRỌNG sử dụng để đăng nhập vào Trang bài thi. Nếu bạn chưa nhận được username và password vui lòng kiểm tra lại, có thể email bị gửi vào Hộp thư rác hoặc liên hệ lại BTC để biết thêm thông tin chi tiết. 

Tin tức khác

Về đầu trang