THÔNG BÁO VỀ ĐĂNG KÝ HỌC KỲ DOANH NGHIỆP CHO SINH VIÊN K43

3428 Lượt xem

Thân gửi: Các bạn sinh viên tham gia Học kỳ Doanh Nghiệp

Khoa Tài chính gửi các bạn một số văn bản [LINK TẢI FILE] liên quan đến HKDN của Khóa 43, bao gồm:

Bộ hồ sơ ký kết giữa SOF và Doanh nghiệp

1.     MOU giữa UEH và DN

2.     Danh sách người cố vấn

Hai văn bản này phải có ký tên, đóng dấu của DN nhận SV thực hiện HKDN

3.     Hợp đồng cộng tác – chuyên ngành BH

4.     Hợp đồng cộng tác – chuyên ngành TCDN

Bộ hồ sơ của SV

  1. Đề cương HKDN – chuyên ngành Tài chính
  2. Đề cương HKDN – chuyên ngành BH
  3. Giấy đề nghị tham gia HKDN (phải nộp lại cho Khoa ngày 27/07/20).
  4. Mẫu kế hoạch HKDN (giảng viên sẽ duyệt lại sau 2 tuần thực hiện HKDN)
  5.  Mẫu nhật ký HKDN
  6. Mẫu báo cáo hoạt động HKDN

Các mẫu biểu này chỉ là gợi ý, GV và người cố vấn sẽ điều chỉnh cho phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Sinh viên tại DN.

Các bạn tải Các hồ sơ này tại đây: LINK TẢI FILE

Chúc các bạn thành công.

Tin tức khác

Về đầu trang