TRƯƠNG TRUNG TÀI

3871 Lượt xem

Name

   
Trương Trung Tài
Designation
Giảng viên
Qualifications
Thạc sĩ (UEH, Vietnam)
Department
• Bộ môn Tài Chính Quốc Tế
Email Address: trungtai@ueh.edu.vn
Office Tel: +84 38575623
Mobile: +84 986930377
Office Address
Khoa Tài Chính, Đại học Kinh Tế TP.HCM
B224-226, Nguyễn Tri Phương, Q.10
TP.HCM, Việt Nam
Research Interests

• Các lĩnh vực thuộc tài chính quốc tế
Các lĩnh vực về quản trị rủi ro, công cụ phái sinh tài chính.
• Các lĩnh vực về tự động hóa giao dịch tài chính, công nghệ tài chính (fintech) 
• Kinh tế lượng ứng dụng trong tài chính, mô hình kinh tế tổng quát DSGE.

Subjects Taught
• Tài chính quốc tế
• Tài chính công ty đa quốc gia
• Quản trị rủi ro tài chính
• Sản phẩm phái sinh tài chính
 
Publications
1. Bài báo/ Articles
 • Hiệu ứng chuyển tháng trên thị trường chứng khoán Việt Nam (2017). Tạp chí công nghệ ngân hàng.
 • Lý thuyết hội tụ của thị trường chứng khoán: Bằng chứng tại một số thị trường chứng khoán trên thế giới (2015). Tạp chí Phát triển & hội nhập. 
 • Tự do hóa tài chính và những cảnh báo đến hệ thống tài chính (2013). Tạp chí kiểm toán.
2. Bài hội thảo/ Conference papers
 • Tác động của hiệu ứng TOM (Turn of the month) trên thị trường chứng khoán Việt Nam (2014). VICIF Conference
 • The Impact Of Financial And Trade Openness On Economic Growth (2016). The INFINITY Conference.
 • The transmission mechanism of monetary policy (2014). The VICIF Conference.
3. Đề tài nghiên cứu/ Research projects
 • Nghiên cứu sơ khảo về truyền dẫn tỷ giá tại Việt Nam
 • Nghiên cứu tác động của chính sách tiền tệ lên nền kinh tế Việt Nam
 • Nghiên cứu các yếu tố tác động đến khả năng hấp thụ FDI tại Việt Nam
 • Nghiên cứu về lý thuyết hội tụ trên thị trường chứng khoán
 • Nghiên cứu hiệu ứng chuyển tháng trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 
4. Bài nghiên cứu/ Dự án đang thực hiện
 • Nghiên cứu ứng dụng mô hình DSGE tại Việt Nam.
 • Nghiên cứu ứng dụng robot giao dịch chứng khoán tại thị trường Việt Nam. (robottaichinh.com)
 • Sàn giao dịch ảo công cụ phái sinh tại Việt Nam (optionexchange.net)
 • Nghiên cứu ứng dụng quyền chọn trong kinh doanh bất động sản (WeBuyYouHome.com)

Tin tức khác

Về đầu trang