Lưu ý:

Sinh viên cần đăng nhập bằng tài khoản UEH để nộp bài!

Lưu ý đặt tên file Tiếng Việt Không dấu để tránh bị lỗi khi upload file bài làm!