THÔNG BÁO BUỔI HƯỚNG DẪN HỌC PHẦN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP K47

THÔNG BÁO BUỔI HƯỚNG DẪN HỌC PHẦN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP K47

Khoa thông báo thông tin buổi hướng dẫn:

  • Thời gian: 8h sáng ngày 18/06/2024
  • Địa điểm: Hội trường A116, Cơ sở A , 59 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3.

Sinh viên vui lòng tham dự đầy đủ và đúng giờ.

Trân trọng.