Shinhan Life tuyển dụng thực tập sinh

Shinhan Life tuyển dụng thực tập sinh

Công ty Bảo hiểm nhân thọ Shinhan Life cần tuyển thực tập sinh cho bộ phận chăm sóc khách hàng, huấn luyện, phát triển kinh doanh, phân tích tài chính, tele-center. Hỗ trợ thu nhập theo số buổi thực tập. Cho phép sinh viên năm ba thực tập luôn. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ trong buổi Meeting như bên dưới.