TRIẾT LÝ ĐÀO TẠO 

Triết lý giáo dục của khoa Tài chính được xây dựng dựa trên sự kế thừa truyền thống và thành quả của khoa trong quá khứ mà còn bao hàm tầm quan trọng của thực tế hiện tại cũng như hướng đến sự phát triển trong tương lai. Một cách ngắn gọn, triết lý quá trình đào tạo và giảng dạy của khoa Tài chính là phản ánh các kết quả nghiên cứu nền tảng, được cập nhật và phản ánh thực tiễn thị trường. Theo triết lý giáo dục này, các giảng viên của chúng tôi đang cung cấp kiến thức, chuyển giao kinh nghiệm cho sinh viên không chỉ ở khía cạnh nghiên cứu khoa học mà còn ở khía cạnh thực tiễn làm việc.

Để cụ thể hóa, và bảo đảm cho việc thực hiện triết lý giáo dục này cần phải coi trọng giảng viên, sinh viên và sự tham gia sáng tạo của cả hai, cũng như sự đóng góp của các chủ thể thực tiễn trên thị trường.

Các giảng viên sẽ đóng vai trò là người truyền đạt kiến thức nền tảng, truyền cảm hứng và khuyến khích các sinh viên khám phá các kiến thức học thuật ngoài các kiến thức nền tảng ban đầu. Cụ thể là ngoài vai trò giảng dạy, cung cấp kiến thức thì các giảng viên còn hỗ trợ và hướng dẫn sinh viên tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học nhằm tăng cường thêm kiến thức trong lĩnh vực tài chính.

Một đặc trưng quan trọng của quá trình giảng dạy và học tập của khoa đó là cam kết học tập cả đời. Với đặc trưng này, các giảng viên của khoa tài chính không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn gợi mở, khuyến khích các sinh viên tiếp tục nâng cao trình độ học tập, tham gia các khóa kỹ năng làm việc hay kỹ năng sống.

Kinh nghiệm học tập tại khoa tài chính bao gồm việc phát triển kỹ năng phê phán và tư duy sáng tạo nhằm giúp sinh viên thích ứng với môi trường kinh tế toàn cầu thay đổi liên tục. Giảng viên và sinh viên được khuyến khích nghiên cứu và khám phá các vấn đề thời sự trong nước lẫn quốc tế, đồng thời cũng nêu ra những phản biện của bản thân đối với những nhận định thời sự. Đồng thời, sự giao lưu, trao đổi với các diễn giả, doanh nhân đến từ các doanh nghiệp cũng góp phần tăng cường năng lực nắm bắt và thích ứng với kiến thức thực tiễn trên thị trường.

SỨ MỆNH 

  • Cung cấp cho người học các chương trình đào tạo chất lượng cao về kinh tế – tài chính;
  • Nghiên cứu hàn lâm và ứng dụng để chuyển giao những kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn;
  • Cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, có khả năng thích ứng và đáp ứng tốt với thị trường tài chính khu vực và thế giới.

TẦM NHÌN

  • Trở thành khoa đào tạo và nghiên cứu hàng đầu về tài chính ở Việt Nam, có chất lượng tiệm cận với các các cơ sở đào tạo đại học trong khu vực châu Á.
  • Khoa sẽ đào tạo ra những con người thực học – thực tài, có kiến thức vừa rộng và vừa sâu về mặt học thuật lẫn thực tiễn.
  • Người học sau khi tốt nghiệp có đủ năng lực cạnh tranh và thích ứng nhanh với nền kinh tế toàn cầu.