Tiện ích nghiên cứu

Các chương trình nghiên cứu có tài trợ

Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước: http://www.vpct.gov.vn/ Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia về Khoa học Giáo dục: https://chuongtrinhkhgd.moet.gov.vn/Pages/Default.aspx Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (NAFOSTED): https://nafosted.gov.vn Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (NATIF): https://natif.vn

By Tô Công Nguyên Bảo | Tiện ích nghiên cứu
DETAIL

Những lưu ý khi lựa chọn tạp chí quốc tế

Hướng dẫn cách thức tra cứu thông tin về các tạp chí quốc tế thuộc danh mục Scopus, ISI và ABDC, cũng như phòng tránh rủi ro để nộp bài đến các tạp chí thuộc danh mục các nhà xuất bản tai tiếng (predatory) trong danh sách Beall như sau: 1/ Kiểm tra tạp chí […]

By Tô Công Nguyên Bảo | Tiện ích nghiên cứu
DETAIL

Nghiên cứu ở SOF

Với sứ mệnh tạo dựng môi trường nghiên cứu học thuật theo chuẩn mực quốc tế, đồng thời nâng cao chất lượng và năng lực nghiên cứu, hướng đến môi trường khoa học uy tín. Hoạt động nghiên cứu của Khoa Tài chính (SOF) là sự kết hợp đa ngành và không ranh giới ở […]

DETAIL