Ngành tài chính (Tiến Sĩ)

Ngành tài chính (Tiến Sĩ)

Chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ Tài chính, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh được thiết kế theo tiêu chuẩn từ những trường đại học hàng đầu thế giới. Với hướng tiếp cận hàn lâm, chương trình Tiến sĩ Tài chính sẽ giúp các nhà khoa học, nhà nghiên cứu tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn từ lý thuyết đến thực tiễn, có khả năng thực hiện những công trình nghiên cứu độc lập, và thực hiện các hướng nghiên cứu chuyên sâu. Ngoài ra, việc hoàn thành chương trình Tiến sĩ Tài chính sẽ mở ra cơ hội cho học viên đảm nhiệm các vị trí giảng dạy và nghiên cứu tại các trường đại học, tổ chức, viện, trung tâm nghiên cứu trong nước và quốc tế, v.v. Quan trọng hơn, chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ Tài chính hướng đến mục tiêu cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, một trong những nhân tố cốt lõi trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội ở mỗi quốc gia.