Khóa luận tốt nghiệp

Dec
22

LỊCH GẶP GVHD DÀNH CHO SINH VIÊN THỰC TẬP VB2-LT-CQ

Khoa thông báo lịch gặp GVHD dành cho sinh viên VB2-LT-CQ đợt thực tập từ ngày 03/01/2023 đến ngày 26/03/2023. Sinh viên xem tại: https://sof.edu.vn/tttn Lưu ý: các bạn đăng nhập bằng tài khoản UEH và cập nhật thông tin để xem các thông báo liên quan.

DETAIL
Dec
19
Dec
01

THÔNG BÁO PHỔ BIẾN YÊU CẦU THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HỌC KỲ ĐẦU NĂM 2023

1.ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ: Sinh viên Khoa Tài chính Hệ Đại học chính quy: K23.1, 23.2 VB2, K26.1 LT, K45, ĐHQCLC Khóa 45 & các Khóa trước trả nợ học phần. 2.THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM: Tập trung vào lúc 18h thứ 3 ngày 13/12/2022 tại phòng B2-208. 3.LƯU Ý: Hạn cuối nhận đăng ký […]

DETAIL
Oct
04

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NỘP BÁO CÁO HỌC KỲ DOANH NGHIỆP VÀ NỘP KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP THÁNG 10/2022

1. Sinh viên thực hiện học kỳ doanh nghiệp a. Xác nhận của doanh nghiệp trên nhật ký thực tập và báo cáo học kỳ doanh nghiệp Sinh viên nộp xác nhận và chữ ký người cố vấn tại doanh nghiệp trên nhật ký thực tập, báo cáo học kỳ doanh nghiệp dưới dạng hình [...]
DETAIL
Aug
22
Aug
09
Jul
28

THÔNG BÁO QUAN TRỌNG: SINH VIÊN THỰC HIỆN HỌC KỲ DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI ONLINE

Khoa thông báo đến các bạn sinh viên đang thực hiện theo hình thức Học kỳ doanh nghiệp sẽ tiến hành đăng ký đề tài học kỳ doanh nghiệp (theo Mau05.DonDeNghiHKDN) trực tuyến để giảng viên hướng dẫn duyệt online trên cổng thông tin quản lý thực tập tốt nghiệp Thời gian đăng ký đề […]

DETAIL
Jul
28

Thông báo nhận đăng ký thực tập bổ sung học kỳ cuối năm 2022

Đối tượng: Sinh viên các khóa ĐHCQ: K45, khóa trước trả nợ học phần, K22.2, 23.1 VB2, K25.LT đã trễ hạn nộp học phí thực tập.   Thời gian: Từ ngày 5/7/2022 tới trước ngày 1/8/2022.  (Lưu ý: không nhận đăng ký sau thời hạn trên). Cách thực hiện đăng ký:Sinh viên tải mẫu Giấy đăng […]

DETAIL