Khóa luận tốt nghiệp

Apr
22

Thông báo nộp Khóa luận tốt nghiệp online dành cho sinh viên hệ Vừa làm vừa học

Khoa thông báo sinh viên hệ VLVH nộp bài qua đường link sau: https://sof.edu.vn/nopbai Hạn cuối nộp bài: 27/04/2022 Lưu ý: Phải đăng nhập bằng email @st.ueh.edu.vn để nộp bài Sinh viên chỉ nộp 1 file pdf. Sinh viên lưu ý chỉ được nộp bài 1 lần, không được thay đổi bài nộp sau khi đã nộp hoàn tất. […]

DETAIL
Mar
21

Thông báo nộp Khóa luận tốt nghiệp online dành cho sinh viên Chính Quy

Khoa thông báo sinh viên LT (K25), VB2 (22), CQ K43, K44 nộp bài qua đường link sau: https://sof.edu.vn/nopbai Hạn cuối nộp bài: 29/03/2022 Lưu ý: Phải đăng nhập bằng email @st.ueh.edu.vn để nộp bài Sinh viên chỉ nộp 1 file pdf. Sinh viên lưu ý chỉ được nộp bài 1 lần, không được thay […]

DETAIL