THÔNG BÁO NỘP KHÓA LUẬN THÁNG 3/2024

THÔNG BÁO NỘP KHÓA LUẬN THÁNG 3/2024

Khoa thông báo nộp bài trên Web cho các khóa Hệ ĐHCQ: K26.2 LT, K24.1VB2, K46 (Đợt 2) và các khóa cũ thực tập HKĐ năm 2024.

Thời gian từ ngày 25/3/2024 đến ngày 27/3/2024.

Link nộp bài: https://sof.edu.vn/nopbai