THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO QUỐC TẾ LẦN THỨ 9 VỀ TÀI CHÍNH VÀ KẾ TOÁN (ICOAF-2024)

THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO QUỐC TẾ LẦN THỨ 9 VỀ TÀI CHÍNH VÀ KẾ TOÁN (ICOAF-2024)

Khoa Tài chính – Trường Kinh doanh, UEH là thành viên tham gia đồng tổ chức HỘI THẢO QUỐC TẾ LẦN THỨ 9 VỀ TÀI CHÍNH VÀ KẾ TOÁN “The 9th International Conference on Accounting and Finance (ICOAF-2024)” cùng với Trường Đại học Kinh Tế – Đại học Đà Nẵng. 

Ngoài các sessions về tài chính và kế toán, năm nay Hội thảo dành một phiên đặc biệt để thảo luận các chủ đề về tài chính bền vững. Phiên đặc biệt này chấp nhận bài viết cả tiếng Anh và tiếng Việt, cụ thể các chủ đề của phiên đặc biệt bao gồm:

 • Tài chính xanh và Tài chính bền vững
 • Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và quản trị bền vững lên chính sách của doanh nghiệp
 • Đổi mới sáng tạo trong các chính sách môi trường
 • Chính sách của doanh nghiệp trong việc ứng phó với rủi ro biến đổi khí hậu
 • Trái phiếu xanh, Chứng chỉ carbon, và các phương thức tài trợ bền vững
 • Thị trường Tài chính xanh
 • Các chiến lược của doanh nghiệp để thích ứng với thay đổi chính sách về môi trường
 • Đầu tư cho R&D và vai trò của nó trong việc thúc đẩy đổi mới xanh.

 Một số thông tin cụ thể về Hội thảo như sau:

 • Hạn chót nộp bài (đã gia hạn):           31/05/2024
 • Thông báo kết quả tới tác giả:            12/06/2024
 • Hạn cuối đăng ký tham dự:                26/06/2024
 • Ngày diễn ra Hội Thảo:                      12/07/2024
 • Địa điểm tố chức:                               Grand Tourane hotel, Danang City, Vietnam
 • Website Hội thảo:                                http://due.udn.vn/vi-vn/icoaf_2024

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại Thư mời viết bài đính kèm.

Kính mời các nhà Khoa học, Các thầy/cô Giảng viên, anh/chị Nghiên cứu sinh, học viên Cao học hướng nghiên cứu, và các nhà chuyên môn tại các Doanh nghiệp/tổ chức Tài chính viết bài và tham gia hội thảo.

Trân trọng

BTC