1. Lược sử của Đại học Kinh Tế Thành phố Hồ Chí Minh

Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (59C Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP. Hồ Chí Minh – Điện thoại: 08.38295299 – Fax: 08.38250359) được thành lập trên cơ sở hợp nhất Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (thành lập năm 1976), Trường Đại học Tài chính Kế toán TP. Hồ Chí Minh (thành lập năm 1976) và Khoa Kinh tế thuộc Trường Đại học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, theo quyết định số 2819/GD-ĐT ngày 09/7/1996 của Bô trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngày 10/10/2000, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 118/2000/QĐ-TTg về việc thay đổi tổ chức của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, sau quyết định này Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) là một đại học đa ngành, với nhiều bậc, hệ đào tạo đa dạng. UEH có đội ngũ giáo sư, giảng viên được đào tạo từ nhiều nguồn, có trình độ cao, có uy tín khoa học và chuyên môn. Đây là một trong những điều kiện chính để UEH từng bước nâng cao chất lượng dạy và học, nâng cao vị thế và uy tín của mình trong xã hội. Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh là đại học có số lượng người học thuộc các bậc, hệ đào tạo, từ Cử nhân đến Thạc sĩ, Tiến sĩ được coi là lớn nhất nước. Hiện nay, UEH đào tạo bậc đại học theo hai loại hình chính quy và vừa làm vừa học, đào tạo sau đại học theo loại hình không tập trung; lưu lượng sinh viên, học viên hàng năm khoảng trên 50.000.

Mục tiêu của Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh là đào tạo, bồi dưỡng và cung cấp cho xã hội các nhà hoạch định chính sách kinh tế, các nhà quản trị doanh nghiệp và các chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế, quản lý, kinh doanh và luật. Mục tiêu chủ yếu thứ hai của trường là nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực kinh tế, quản lý, kinh doanh và luật, nhằm tham gia giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình phát triển kinh tế của đất nước; đồng thời bổ sung, phát triển lý luận về kinh tế trong điều kiện Việt Nam. UEH luôn mở rộng mối quan hệ hợp tác với các đại học và các tổ chức trong và ngoài nước, nhằm từng bước bắt kịp chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học với các trường đại học tiên tiến trên thế giới; quốc tế hóa kiến thức cho người học, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế của đất nước trong tương lai.

Hiện nay, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh là một trong 14 đại học trọng điểm của quốc gia. Từ khi thành lập (1976) đến nay, UEH đã đào tạo hàng chục ngàn cán bộ, nhà kinh tế, nhà quản lý có trình độ đại học và sau đại học cho cả nước; đảm bảo chất lượng, uy tín và được xã hội thừa nhận. Từ những thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển, tập thể cán bộ, giảng viên và nhân viên UEH đã được Chủ tịch nước trao tặng 02 Huân chương Lao động hạng Ba (1986), 02 Huân chương Lao động hạng Nhì (1991), 02 Huân chương Lao động hạng Nhất (1996), Huân chương Độc lập hạng Ba (2001), Huân chương Độc lập hạng Nhì (2010) và danh hiệu Anh hùng Lao động (2006).

2. Lược sử của Khoa Tài Chính

Khoa Tài chính doanh nghiệp được thành lập từ năm 1976 cùng với sự hình thành Trường Đại học Tài chính Kế toán.

Năm 1996, Trường Đại học Tài chính Kế toán sáp nhập với trường ĐH Kinh tế Tp.HCM và hình thành ĐH Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay, qua đó thành lập Khoa Tài Chính Doanh Nghiệp – Kinh Doanh Tiền Tệ.

Năm 2003, khoa “Tài chính doanh nghiệp – Kinh doanh tiền tệ” tách riêng thành khoa Tài chính Doanh nghiệp và khoa Ngân hàng.

Năm 2015, khoa Tài chính Doanh Nghiệp đổi tên thành Khoa Tài chính cho phù hợp với yêu cầu hội nhập và năng lực đào tạo.