Danh sách giảng viên

Ban chủ nhiệm Khoa

Lê Đạt Chí Trưởng khoa Tiến sĩ
Trần Thị Hải Lý

Phó Trưởng khoa

Giám đốc Chương trình Đầu tư tài chính

Phó giáo sư – Tiến sĩ

 

Giáo sư, Phó Giáo sư

Trần Ngọc Thơ Giảng viên Giáo sư – Tiến sĩ
Nguyễn Ngọc Định Giảng viên Phó Giáo sư – Tiến sĩ
Phan Thị Bích Nguyệt Giảng viên Phó giáo sư – Tiến sĩ
Nguyễn Thị Liên Hoa Giảng viên Phó giáo sư – Tiến sĩ
Lê Thị Lanh Giảng viên Phó giáo sư – Tiến sĩ
Trần Thị Thùy Linh Giảng viên Phó giáo sư – Tiến sĩ
Nguyễn Khắc Quốc Bảo Giảng viên Phó giáo sư – Tiến sĩ
Lê Thị Phương Vy Trưởng bộ môn Đầu tư tài chính Phó giáo sư – Tiến sĩ
Phùng Đức Nam

Trưởng bộ môn Bảo hiểm và Quản trị rủi ro tài chính

Giám đốc Chương trình Quản trị rủi ro tài chính

Phó giáo sư – Tiến sĩ
Phạm Dương Phương Thảo Giảng viên Phó giáo sư – Tiến sĩ
Nguyễn Thị Hồng Nhâm Giảng viên Phó giáo sư – Tiến sĩ

 

Giảng viên

Nguyễn Thị Uyên Uyên Trưởng bộ môn Quản trị và Định giá tài sản tài chính Tiến sĩ
Vũ Việt Quảng

Trưởng bộ môn Tài chính doanh nghiệp

Giám đốc Chương trình Tài chính

Tiến sĩ
Quách Doanh Nghiệp

Phó Trưởng Bộ môn Tài chính quốc tế

Giám đốc Chương trình Tài chính quốc tế

Tiến sĩ
Lê Thị Hồng Minh Phó Trưởng Bộ môn Tài chính quốc tế Tiến sĩ
Đinh Thị Thu Hồng Giảng viên Tiến sĩ
Từ Thị Kim Thoa Giảng viên Tiến sĩ
Võ Đình Trí Giảng viên Tiến sĩ
Huỳnh Thị Cẩm Hà Giảng Viên Tiến sĩ
Hoàng Thị Phương Thảo Giảng viên Tiến sĩ
Nguyễn Hoàng Thụy Bích Trâm Giảng viên Tiến sĩ

 

Nguyễn Tiến Hùng

Phó trưởng Bộ môn Bảo hiểm và Quản trị rủi ro tài chính

Giám đốc Chương trình Bảo hiểm

Thạc sĩ
Dương Kha Phó Trưởng Bộ môn Tài chính doanh nghiệp Thạc sĩ
Lương Thị Thảo Phó Trưởng Bộ môn Đầu tư tài chính CFA, Thạc sĩ
Lê Văn Tám  Giảng viên Thạc sĩ
Trương Trung Tài Giảng viên Thạc sĩ
Hoàng Thị Phương Anh Giảng viên Thạc sĩ
Nguyễn Triều Đông Giảng viên Thạc sĩ
Trần Nguyên Đán Giảng viên Thạc sĩ
Nguyễn Trí Minh Giảng viên Thạc sĩ
Trần Hoài Nam Giảng viên Thạc sĩ
Hồ Thu Hoài Giảng viên Thạc sĩ
Nguyễn Văn Thiện Tâm Giảng viên Thạc sĩ
Tô Công Nguyên Bảo Giảng viên Thạc sĩ