THÔNG BÁO NỘP KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ONLINE HỆ VỪA HỌC VỪA LÀM

THÔNG BÁO NỘP KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ONLINE HỆ VỪA HỌC VỪA LÀM

Khoa thông báo đến các sinh viên thực hiện khóa luận hệ VHVL nộp bài online theo hướng dẫn:

Trân trọng.