Thông báo nộp bài Khóa luận tốt nghiệp hệ VHVL đợt 2 – 2024

Thông báo nộp bài Khóa luận tốt nghiệp hệ VHVL đợt 2 – 2024

Khoa thông báo đến các bạn sinh viên VB1 & VB2 đợt 2 năm 2024 – Hệ Đại học Vừa làm vừa học: nộp Khóa luận ONLINE từ ngày 8/7 tới cuối ngày 10/7/2024

Link nộp bài: https://sof.edu.vn/nopbai

Lưu ý: sử dụng tài khoản mail UEH để nộp bài.