Uncategorized

Oct
06

HỌC BỔNG SACOMBANK NĂM 2022

PHIẾU ĐĂNG KÝ: Phieu-dang-ky-nhan-HBDownload
By Tô Công Nguyên Bảo | Học bổng . Thông báo . Uncategorized
DETAIL
Oct
04

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NỘP BÁO CÁO HỌC KỲ DOANH NGHIỆP VÀ NỘP KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP THÁNG 10/2022

1. Sinh viên thực hiện học kỳ doanh nghiệp a. Xác nhận của doanh nghiệp trên nhật ký thực tập và báo cáo học kỳ doanh nghiệp Sinh viên nộp xác nhận và chữ ký người cố vấn tại doanh nghiệp trên nhật ký thực tập, báo cáo học kỳ doanh nghiệp dưới dạng hình [...]
DETAIL
Sep
26
Aug
22
Jul
23

Thông báo danh sách GVHD năm 2022 dành cho sinh viên ĐHCQ-VB2-LT

Khoa thông báo danh sách GVHD các khóa hệ, sinh viên xem bên dưới:

DETAIL
Jul
06
Jun
30

THÔNG BÁO PHỔ BIẾN YÊU CẦU THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NĂM 2022

1/ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ: Sinh viên Hệ Đại học chính quy, ĐHQCLC Khóa 45 & các khóa trước trả nợ học phần. 2/ THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ RỦI RO & BẢO HIỂM: Tập trung từ 8h đến 10h thứ 3 ngày 05/7/2022 tại phòng B2-205.   CHUYÊN NGÀNH TCDN, TCQT, [...]
DETAIL
Jan
12