Tổ chức CAS cung cấp khóa học hè miễn phí dành cho sinh viên năm 2024

Tổ chức CAS cung cấp khóa học hè miễn phí dành cho sinh viên năm 2024

Chương trình bồi dưỡng mùa hè học thuật trực tuyến miễn phí kéo dài 5 tuần mang đến cho sinh viên một khởi đầu thuận lợi trên con đường sự nghiệp bằng cách củng cố kiến thức về các khái niệm chính trong khoa học tính toán được sử dụng trong ngành bảo hiểm phi nhân thọ, quản lý rủi ro hoặc tài chính.

Chi tiết chương trình:

• Thời gian khóa học từ ngày 23 tháng 6 đến ngày 28 tháng 7 năm 2024

• Học trực tuyến

• Có chứng chỉ hoàn thành khóa học

Xem thêm chi tiết bên dưới:

East-Asia-Student-Summer-Program-2024-Flyer