Workshop “Thực trạng hoạt động chuyển giá tại Việt Nam

Workshop “Thực trạng hoạt động chuyển giá tại Việt Nam

Khoa Tài Chính, Trường Kinh doanh, Đại học UEH phối hợp cùng Công ty kiểm toán Mazars Việt Nam tổ chức buổi Workshop với chủ đề “Thực trạng hoạt động chuyển giá tại Việt Nam

Khách mời: Chuyên gia đến từ Công ty kiểm toán Mazars Việt Nam

  • Ms. Phạm Thanh Tâm – Trưởng phòng, Tư vấn giao dịch liên kết, Dịch vụ Tư vấn
  • Ms. Nguyễn Thị Lan Phương – Trưởng phòng, Tư vấn giao dịch liên kết, Dịch vụ Tư vấn

Mục tiêu: Cung cấp cho sinh viên các kiến thức tổng quan về lĩnh vực chuyển giá tại Việt Nam, qua đó góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, kết hợp giữa kiến thức hàn lâm và kiến thức thực tiễn sinh động trong lĩnh vực tài chính

Thời gian: 8h00, Thứ Năm, ngày 25/04/2024

Hình thức: Trực tiếp tại Phòng B1-302, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Số 279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh

Link đăng ký: https://s.net.vn/FORMS-DANG-KY