Học bổng

Dec
16
Nov
29

Thông báo học bổng UAP CFA Program Student Scholarships

Bạn mong muốn sở hữu một chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế trong lĩnh vực đầu tư và có kế hoạch thi chứng chỉ CFA trong vòng 1 năm tới? Đừng bỏ lỡ cơ hội này! Ngày 10/11/2021, Viện CFA (Hoa Kỳ) đã chính thức công nhận Chương trình đào tạo cử nhân chuyên ngành […]

DETAIL
Oct
06

HỌC BỔNG SACOMBANK NĂM 2022

PHIẾU ĐĂNG KÝ: Phieu-dang-ky-nhan-HBDownload
By Tô Công Nguyên Bảo | Học bổng . Thông báo . Uncategorized
DETAIL
Sep
22

CHƯƠNG TRÌNH TRẢ GÓP HỌC PHÍ QUA THẺ TÍN DỤNG CỦA SACOMBANK DÀNH CHO NGƯỜI HỌC TẠI UEH

Căn cứ Nghị quyết số 40 /NQ-ĐHKT-HĐT ngày 08 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng trường Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh; Căn cứ Đề án số 2099 /ĐA-ĐHKT-CSHTNH, ngày […]

DETAIL
Sep
15

HỌC BỔNG THI CHỨNG CHỈ NGHỀ NGHIỆP QUỐC TẾ VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI CHÍNH (FRM) ĐƯỢC CẤP BỞI TỔ CHỨC GARP

Vừa qua, UEH đã trở thành đối tác học thuật với tổ chức GARP (Global Association of Risk Professional – Hiệp hội các chuyên gia quản trị rủi ro). GARP là đơn vị tổ chức thi và cấp chứng chỉ FRM, đây là chứng chỉ quản trị rủi ro tài chính có uy tín và được công […]

By Tô Công Nguyên Bảo | Học bổng . Thông báo
DETAIL
Jun
02

TUYỂN ĐIỀU PHỐI VIÊN CHO DỰ ÁN KHỞI NGHIỆP BỀN VỮNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ (SEED)

Dự án Khởi nghiệp bền vững phát triển kinh tế (Sustainable Entrepreneurship for Economic Development - SEED) là một chương trình đa văn hoá áp dụng tinh thần doanh nhân xã hội vào phát triển các dự án nhằm hướng tới sự phát triển kinh tế bền vững. Dự án SEED cung cấp các cơ [...]
DETAIL
Feb
16

Thông báo học bổng UAP CFA Program Student Scholarships

Bạn mong muốn sở hữu một chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế trong lĩnh vực đầu tư và có kế hoạch thi chứng chỉ CFA trong vòng 1 năm tới? Đừng bỏ lỡ cơ hội này! Học bổng UAP CFA Program Student Scholarships Ngày 10/11/2021, Viện CFA (Hoa Kỳ) đã chính thức công nhận Chương […]

By Tô Công Nguyên Bảo | Học bổng . Thông báo
DETAIL
Nov
03

Thông báo giải thưởng “IAV-OLIS Award for Excellent Students in Life Insurance” dành cho sinh viên Bảo Hiểm

Nhằm mục đích khuyến khích sinh viên đang theo học chuyên ngành Bảo hiểm tại nhà trường có niềm yêu thích đối với Bảo hiểm nhân thọ, Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam phối hợp với Trung Tâm phát triển văn hóa bảo hiểm nhân thọ phương Đông thành lập Giải thưởng “IAV-OLIS Award for […]

DETAIL