Ngành Tài Chính Quốc Tế

Ngành Tài Chính Quốc Tế

Chương trình cử nhân ngành Tài chính quốc tế đào tạo những cử nhân nắm vững kiến thức cơ bản, hệ thống và hiện đại về lĩnh vực tài chính quốc tế tương đương với chương trình đào tạo của các trường đại học tiên tiến Top 200 trên thế giới.

Sinh viên được trang bị các kiến thức và kỹ năng nhằm phục vụ cho mục tiêu hoạch định, phân tích và ra quyết định quản lý tài chính và đầu tư của doanh nghiệp và các định chế tài chính trên phạm vi toàn cầu.

Sinh viên tốt nghiệp là những người thực học – thực tài, có kiến thức vừa rộng và vừa sâu về mặt học thuật lẫn các kỹ năng nghề nghiệp để có thể đáp ứng linh hoạt các yêu cầu ngày càng khắt khe và đa dạng của một nền kinh tế đang phát triển nhanh chóng trong bối cảnh hội nhập sâu rộng như hiện nay.

Học tập ở ngành Tài chính quốc tế các bạn sẽ có cơ hội tham gia các Hội thảo khoa học, các buổi sinh hoạt chuyên đề, các hoạt động nghiên cứu khoa học và các hoạt động thực tế tại doanh nghiệp. Điều này cho bạn cơ hội được trao đổi ý kiến, giao lưu học hỏi kinh nghiệm và kiến thức thực tiễn với các diễn giả, nhà nghiên cứu, nhà quản lý nổi tiếng tại Việt Nam và trên thế giới – những người đang góp phần định hình sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam và thế giới.

Tại sao bạn nên chọn học Ngành Tài chính quốc tế ở Khoa Tài chính?

Chúng tôi cung cấp cho bạn một danh mục các môn học rộng và chuyên sâu về lĩnh vực Tài chính quốc tế với các kiến thức cập nhật và kỹ năng thực hành nghề nghiệp giúp bạn đủ năng lực và tự tin chinh phục các đỉnh cao nghề nghiệp trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng, đầu tư, kiểm toán, thuế.

Chương trình Tài chính quốc tế được xây dựng dựa trên Chương trình đào tạo về Cử nhân tài chính tại các Trường hàng đầu về Tài chính như Wharton School, Cass Business School. Ngoài ra chúng tôi có đội ngũ các Thầy Cô có học vị cao, có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học, có danh tiếng học thuật và kinh nghiệm thực tiễn, sử dụng nhiều phương pháp giảng dạy hiện đại, luôn đồng hành cùng người học trong hành trình chinh phục và làm chủ kiến thức.

Chúng tôi có mạng lưới cựu sinh viên rộng lớn và thành đạt, hiện là những lãnh đạo, nhà quản lý bậc trung và cao cấp ở các doanh nghiệp, công ty đa quốc gia sẵn sàng kết nối và hỗ trợ các bạn sinh viên Ngành Tài chính quốc tế trong quá trình học tập và sau khi tốt nghiệp.

Thông tin chi tiết về tuyển sinh Ngành tài chính quốc tế: https://tuyensinh.ueh.edu.vn/

Hoặc tham quan ngày hội giới thiệu tuyển sinh hàng năm của chúng tôi.

Nếu bạn cần thêm thông tin về Ngành Tài chính quốc tế vui lòng liên hệ:

Ngành Tài chính quốc tế – Khoa Tài chính – Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

Phòng B1.902 – Cơ sở 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Q.10

Điện thoại: 028.352.65830 – Email: [email protected]

Phụ trách: ThS Quách Doanh Nghiệp – Giám đốc đào tạo Ngành Tài chính quốc tế

Mail: [email protected]

Chương trình dạy học (Curriculum)

STT

(Order)

Học kỳ

(Term)

Tính chất

Số tín chỉ

(Credits)

Tên học phần

(Course name)

Bắt buộc

(Compulsory)

Tự chọn

(Elective)

  Học kỳ 1     18  
1   x   3 Triết học Mác – Lênin
2   x   3 Kinh tế vi mô
3       3 Toán dành cho kinh tế và quản trị
4   x   3 Luật kinh doanh
5   x   2 Kỹ năng mềm
6   x   4 Tiếng Anh 1
  Học kỳ 2     17  
7   x   2 Kinh tế chính trị Mác – Lênin
8   x   2 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
9   x   3 Kinh tế vĩ mô
10   x   3 Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh
11   x   3 Nguyên lý kế toán
12   x   4 Tiếng Anh 2
  Học kỳ 3     19  
13   x   2 Chủ nghĩa xã hội khoa học
14   x   2 Tư tưởng Hồ Chí Minh
15   x   3 Lý thuyết tài chính
16   x   3 Kế toán tài chính
17   x   2 Khoa học dữ liệu
18   x   3 Quản trị và chiến lược ngân hàng
19   x   4 Tiếng Anh 3
  Học kỳ 4     22  
20   x   4 Tiếng Anh 4
21   x   3 Tài chính doanh nghiệp
22   x   3 Tài chính quốc tế
23   x   3 Sản phẩm phái sinh
24   x   3 Kinh tế lượng tài chính
25     Chọn 1 trong 2 3 Hoạch định thuế
26     3 Quản trị chiến lược toàn cầu
27     Chọn 1 trong 2 3 Kế toán quốc tế
28     3 Luật kinh doanh các dịch vụ tài chính
  Học kỳ 5     18  
29   x   3 Thị trường tài chính Quốc tế
30   x   3 Tài chính doanh nghiệp nâng cao
31   x   3 Kinh tế lượng tài chính nâng cao
32   x   3 Đầu tư tài chính
33   x   3 Quản trị rủi ro tài chính
34   x   3 Tài chính công ty đa quốc gia
  Học kỳ 6     19  
35   x   3 Chiến lược đầu tư toàn cầu
36   x   3 Điều tiết các định chế tài chính
37   x   3 Chiến lược và hệ thống giao dịch
38   x   1 Khởi nghiệp kinh doanh
39     Chọn 3 trong 6 3 Chuyển giá quốc tế
40     3 Sáp nhập, mua lại và tái cấu trúc doanh nghiệp
41     3 Phân tích rủi ro và mô hình hóa
42     3 Tài chính định lượng
43     3 Chứng khoán có thu nhập cố định
44     3 Công nghệ tài chính
  Học kỳ 7     10  
45   x   10 Thực tập và tốt nghiệp

 

 

Cơ quan, tổ chức

(Organization)

Vị trí việc làm

(Position)

Mô tả công việc

(Job description)

·      Các định chế tài chính quốc tế.

·      Bộ phận tài chính của công ty đa quốc gia.

·      Các tổ chức phi chính phủ

·      Các dự án có vốn đầu tư nước ngoài

Chuyên viên phân tích và tư vấn tài chính toàn cầu

·   Lập báo cáo phân tích tình hình tài chính cho các nhà đầu tư.

·   Phân tích thị trường và tham gia vào các thương vụ mua lại, sáp nhập doanh nghiệp.

·   Các hoạt động liên quan đến quản trị tiền mặt, tín dụng hoặc quản lý rủi ro tài chính.

·   Phân tích đầu tư và quản trị tiền mặt quốc tế.

·   Hoạch định ngân sách vốn đầu tư quốc tế

·      Các doanh nghiệp, đơn vị thuộc khu vực công hoặc tư nhân Chuyên viên tài chính

·   Phân tích, lập kế hoạch tài chính

·   Thực hiện quyết định quản trị tài chính doanh nghiệp.