Chương trình đại học

Aug
07

CHƯƠNG TRÌNH TÀI CHÍNH CHẤT LƯỢNG CAO

ĐỪNG BỎ LỠ CƠ HỘI TRỞ THÀNH SINH VIÊN TÀI CHÍNH NGAY BÂY GIỜ Khoa Tài chính – Trường Đại học Kinh tế TP.HCM chúc mừng bạn đã trở thành Tân sinh viên UEH Khóa 47. Chúng tôi xin giới thiệu đến bạn Chuyên ngành Tài chính chất lượng cao, một trong những chương trình [...]
DETAIL
May
23

Ngành Tài Chính – Chất Lượng Cao (Đào tạo bằng Tiếng Anh)

Xem chương trình học tại: https://sof.edu.vn/nganh-tai-chinh/

DETAIL
May
23
Mar
01

Chuyên ngành Quản Trị Rủi Ro Tài Chính

Giới thiệuCấu trúc chương trìnhCơ hội việc làmGiới thiệu Trong bối cảnh phát triển của nền kinh tế Việt Nam, trong đó thị trường tài chính là một nền tảng then chốt bảo đảm cho sự vận hành của nền kinh tế, thì quản trị rủi ro là trở nên càng cấp thiết và được [...]
DETAIL
Mar
01

Ngành Tài Chính Quốc Tế

Giới thiệuCấu trúc chương trìnhCơ hội việc làmGiới thiệu Chương trình cử nhân ngành Tài chính quốc tế đào tạo những cử nhân nắm vững kiến thức cơ bản, hệ thống và hiện đại về lĩnh vực tài chính quốc tế tương đương với chương trình đào tạo của các trường đại học tiên tiến [...]
DETAIL
Mar
01

Ngành Bảo Hiểm

Giới thiệuCấu trúc chương trìnhCơ hội việc làmGiới thiệu Chương trình đào tạo cử nhân Ngành Bảo hiểm nắm vững kiến thức nền tảng, hiện đại và chuyên sâu về bảo hiểm tương đương với chương trình đào tạo của các trường đại học tiên tiến Top 200 trên thế giới. Sinh viên được trang [...]
DETAIL
Mar
01

Ngành Tài Chính (giảng dạy bằng tiếng Anh)

Chuyên ngành Tài Chính được giảng dạy bằng Tiếng Anh. Xem thêm: Chuyên ngành Tài Chính
DETAIL
Mar
01

Chuyên ngành Đầu Tư Tài Chính

Giới thiệuCấu trúc chương trìnhCơ hội việc làmGiới thiệu Chương trình đào tạo cử nhân chuyên ngành Đầu tư tài chính cung cấp cho sinh viên các kiến thức nền tảng và chuyên sâu tương đương với chương trình đào tạo tại các trường đại học tiên tiến trên thế giới; chương trình cũng trang [...]
DETAIL