Chương trình đại học

Mar
01

Chuyên ngành Tài Chính

Giới thiệuCấu trúc chương trìnhCơ hội việc làmGiới thiệu Mục tiêu chung (General Objectives) Chuyên ngành đào tạo Tài Chính trang bị cho người học kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp, có thể đảm nhiệm các công việc quản trị tài chính ở các mức độ yêu cầu khác nhau [...]
DETAIL