HỌC BỔNG THI CHỨNG CHỈ NGHỀ NGHIỆP QUỐC TẾ VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI CHÍNH (FRM) ĐƯỢC CẤP BỞI TỔ CHỨC GARP – 2024

HỌC BỔNG THI CHỨNG CHỈ NGHỀ NGHIỆP QUỐC TẾ VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI CHÍNH (FRM) ĐƯỢC CẤP BỞI TỔ CHỨC GARP – 2024

Vào năm 2022, UEH đã trở thành đối tác học thuật với tổ chức GARP (Global Association of Risk Professional – Hiệp hội các chuyên gia quản trị rủi ro). GARP là đơn vị tổ chức thi và cấp chứng chỉ FRM, đây là chứng chỉ quản trị rủi ro tài chính có uy tín và được công nhận trên toàn cầu.

Từ ngày 01/01/2024, GARP sẽ cấp học bổng cho 6 sinh viên ưu tú của Khoa Tài chính cho kỳ thi chứng chỉ FRM Part 1. 

Học bổng bao gồm Phí đăng ký (400USD); Lệ phí thi (800USD) và Ebooks được cấp Code truy cập từ 01/01/2024 đến 30/09/2024. Sinh viên nhận học bổng sẽ đăng ký thi vào một trong các đợt thi được tổ chức vào Tháng 05, 08 hoặc 11 năm 2024.

Đạt được chứng chỉ FRM là một lợi thế cho các công việc trong lĩnh vực: Quản trị tài chính doanh nghiệp, Đầu tư, Ngân hàng, Chứng khoán. Đặc biệt là trong bối cảnh Việt Nam ngày càng tiệm cận các tiêu chuẩn thế giới về quản trị rủi ro nên nhu cầu nhân sự có chuyên môn cao trong các lĩnh vực này đang rất lớn.  Các chuyên gia giữ chứng chỉ FRM thường nắm các vị trí như Giám đốc quản trị rủi ro, Chuyên viên phân tích rủi ro cấp cao, Trưởng bộ phận quản trị rủi ro trong các doanh nghiệp.

Thông tin chi tiết về chứng chỉ FRM xem trong đường link bên dưới:

https://www.garp.org/frm

Các bạn sinh viên Khoa Tài chính có nhu cầu nhận học bổng từ GARP vui lòng đăng ký thông tin theo form bên dưới:

Đăng ký nhận học bổng của GARP

Khoa Tài chính sẽ nhận đăng ký cho đến hết ngày 02/01/2024.

Thông tin liên hệ:

Th.S Hồ Thu Hoài – [email protected]