Thông báo học bổng UAP CFA Program Student Scholarships 2023-2024

Thông báo học bổng UAP CFA Program Student Scholarships 2023-2024

Ngày 10/11/2021, Viện CFA (Hoa Kỳ) đã chính thức công nhận Chương trình đào tạo cử nhân chuyên ngành Đầu Tư Tài Chính của Khoa Tài Chính – Trường Đại học Kinh Tế TP.HCM (UEH) có nội dung chương trình đào tạo cung cấp khối kiến thức đạt chuẩn trên 70% theo tiêu chuẩn chương trình CFA và trở thành thành viên của chương trình đối tác đại học của Viện CFA (CFA Institute University Affiliation Program).

Trong khuôn khổ chương trình liên kết này, sinh viên có cơ hội được xét chọn cấp học bổng UAP CFA Program Student Scholarships. Trong năm học 2023-2024, Chương trình đào tạo cử nhân chuyên ngành Đầu Tư Tài Chính được Viện CFA phân bổ 9 suất học bổng phí thi kỳ thi CFA.

 • Sinh viên được cấp học bổng sẽ chỉ đóng $400 khi tham gia thi bất kỳ cấp độ của Chương trình CFA (Bao gồm quyền truy cập tài liệu và các công cụ học tập khác được cung cấp bởi viện CFA). Tham khảo thêm về phí đăng ký và phí thi: https://www.cfainstitute.org/en/programs/cfa/exam
 • Học bổng sẽ có hiệu lực sau 2 tuần kể từ ngày cấp và có thời hạn trong vòng 1 năm.
 • Đối tượng xét học bổng: Vì học bổng này được cấp dựa theo chương trình liên kết của chuyên ngành Đầu tư tài chính – khoa Tài chính nên đối tượng ưu tiên sẽ theo thứ tự:

1/ SV thuộc chuyên ngành Đầu tư tài chính – Khoa Tài chính (UEH)

2/ SV thuộc các chuyên ngành còn lại của Khoa Tài chính (UEH)

3/ Các sv thuộc khoa viện khác của UEH, 

 • Sinh viên phải đáp ứng các yêu cầu trở thành ứng viên của chương trình CFA  (https://www.cfainstitute.org/en/programs/cfa/charter )
 • Sinh viên chưa đăng ký và nộp lệ phí thi CFA tính tới thời điểm nhận học bổng.
 • Hồ sơ: Ngoài những thông tin theo yêu cầu của viện CFA, các ứng viên cần đính kèm các thông tin yêu cầu bổ sung (mục Additional Requirements) như sau (nếu thiếu hồ sơ ứng viên sẽ bị loại):
 • Curriculum Vitae (CV) mới nhất, có trình bày rõ các thành tích và hoạt động phong trào, khả năng ngoại ngữ và tin học.
 • Bảng điểm cập nhật đến học kỳ gần nhất.
 • Motivation letter: Dài 1 trang A4, giải thích tại sao bạn cho rằng chứng chỉ CFA phù hợp với định hướng nghề nghiệp của bạn.
 • 1 file scan các chứng chỉ, chứng nhận có liên quan
 • Thời gian nhận hồ sơ: Từ 1/9/2023 đến hết 30/6/2024

Để xem xét chi tiết về các điều kiện và hướng dẫn nộp hồ sơ xét học bổng này, các ứng viên có thể xem file đính kèm: