Bộ máy nhân sự

Danh sách giảng viên

Ban chủ nhiệm Khoa Lê Đạt Chí Trưởng khoa Tiến sĩ Trần Thị Hải Lý Phó Trưởng khoa Giám đốc Chương trình Đầu tư tài chính Phó giáo sư - Tiến sĩ   Giáo sư, Phó Giáo sư Trần Ngọc Thơ Giảng viên Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Định Giảng viên Phó Giáo [...]
DETAIL

Ban lãnh đạo Khoa

  Lê Đạt Chí Tiến sĩ Trưởng Khoa SĐT: 02835265830 - 0974131177 Email: [email protected] Phụ trách chung; chỉ đạo và chịu trách nhiệm chính về toàn bộ hoạt động của đơn vị. Trực tiếp phụ trách các mảng công việc: Xây dựng chiến lược phát triển Khoa; Đào tạo chất lượng cao; Đào tạo sau đại [...]
DETAIL