Bộ máy nhân sự

Danh sách giảng viên

Ban chủ nhiệm Khoa Đinh Thị Thu Hồng Trưởng khoa Giám đốc Chương trình Cao học Tài chính Tiến sĩ Lê Đạt Chí Phó Trưởng khoa Tiến sĩ Trần Thị Hải Lý Phó Trưởng khoa Giám đốc Chương trình Đầu tư tài chính Phó giáo sư - Tiến sĩ   Giáo sư, Phó Giáo sư [...]
DETAIL

Ban lãnh đạo Khoa

Đinh Thị Thu Hồng Tiến sĩ Trưởng Khoa SĐT: 02835265830 - 0903361870 Email:  [email protected] Phụ trách chung; chỉ đạo và chịu trách nhiệm chính về toàn bộ hoạt động của đơn vị. Trực tiếp phụ trách các mảng công việc: Xây dựng chiến lược phát triển Khoa; Đào tạo chất lượng cao; Đào tạo sau đại [...]
DETAIL