Nghiên cứu ở SOF

Với sứ mệnh tạo dựng môi trường nghiên cứu học thuật theo chuẩn mực quốc tế, đồng thời nâng cao chất lượng và năng lực nghiên cứu, hướng đến môi trường khoa học uy tín. Hoạt động nghiên cứu của Khoa Tài chính (SOF) là sự kết hợp đa ngành và không ranh giới ở nhiều khía cạnh khác nhau. Đội ngũ nhà nhiên cứu ở SOF tập trung giải quyết những vấn đề kinh tế – xã hội then chốt trong môi trường toàn cầu và tại Việt Nam, đóng góp giá trị khoa học từ góc độ lý thuyết đến thực tiễn. 

Chất lượng nghiên cứu của SOF được công nhận thông qua những công trình công bố trên các tạp chí uy tín trong nước và quốc tế, các bài tham luận hội thảo quốc gia, hội thảo quốc tế, xuất bản sách hoặc chương sách học thuật. SOF tin rằng những nghiên cứu xuất sắc, có giá trị học thuật và tính ứng dụng cao sẽ đóng góp đáng kể vào nền tri thức toàn cầu, có sức ảnh hưởng đến sự phát triển chung của nhân loại. Việc này không những cần sức mạnh tổng hợp của giảng viên, viện nghiên cứu thuộc SOF mà còn cần sự đồng hành của các nhà khoa học, nhà bình luận trong nước lẫn nước ngoài. Bên cạnh đó, SOF tập trung hỗ trợ và phát triển năng lực nghiên cứu của các nhà khoa học trẻ, hình thành các tập thể nghiên cứu mạnh, phong trào nghiên cứu của sinh viên, thúc đẩy trao đổi học thuật và hợp tác quốc tế.