Những lưu ý khi lựa chọn tạp chí quốc tế

Hướng dẫn cách thức tra cứu thông tin về các tạp chí quốc tế thuộc danh mục Scopus, ISI và ABDC, cũng như phòng tránh rủi ro để nộp bài đến các tạp chí thuộc danh mục các nhà xuất bản tai tiếng (predatory) trong danh sách Beall như sau:

1/ Kiểm tra tạp chí thuộc danh mục Scopus, ISI hay ABDC:  

a)  Scopus: https://www.scimagojr.com

b)  ISI: http://mjl.clarivate.com

c)  ABDC: https://abdc.edu.au/research/abdc-journal-list

2/ Kiểm tra nhà xuất bản tai tiếng (predatory) trong danh sách Beall: https://beallslist.weebly.com

CHÚ Ý: Hiện nay có nhiều tạp chí truy cập mở (Open-Access) có thu phí đăng bài chuyên mời chào các tác giả trả tiền để đăng bài (ví dụ: tác giả phải trả phí xử lý bài: APC – Article Processing Charge) nhưng không hề thực hiện quy trình phản biện độc lập, hoặc có thực hiện vô cùng qua loa, kiếm tiền từ việc thu các khoản phí xuất bản mà không quan tâm đến chất lượng bài viết. Tác giả chỉ cần đóng tiền và có thể đăng bài một cách nhanh chóng. 

Mặc dù các tạp chí này vẫn chưa bị đưa vào danh sách Beall, thậm chí còn thuộc danh mục Scopus/ISI/ABDC, tuy nhiên trong tương lai có nhiều khả năng bị rút ra khỏi các danh mục này hoặc bị đưa vào danh sách Beall vì những tranh cãi về đạo đức xuất bản. Một số nhà nghiên cứu do không cẩn thận đã đăng bài trên các tạp chí này, sau này họ cũng không thế rút bài đã đăng ra khỏi hệ thống cơ sở dữ liệu trên mạng Internet. Từ đó họ có nguy cơ bị ảnh hưởng uy tín trong cộng đồng khoa học trong nước và quốc tế. 

Tác giả lưu ý không phải tất cả các tạp chí truy cập mở Open Access là kém uy tín, tuy nhiên cần cẩn trọng và tránh nộp bài vào các tạp chí Open Access có thu phí đăng bài và/ hoặc có vấn đề tranh cãi về đạo đức xuất bản để bảo vệ uy tín học thuật của mình cũng như của UEH.

Nguồn: http://rmic.ueh.edu.vn/tin-tuc/-nhung-luu-y-khi-lua-chon-tap-chi-quoc-te-de-nop-bai–204