HỌC BỔNG DÀNH CHO SINH VIÊN XUẤT SẮC NĂM 2021

Chương trình “Học bổng dành cho sinh viên xuất sắc năm 2021” do Smart Train triển khai dành cho các em sinh viên thuộc chuyên ngành Tài chính có thành tích học tập xuất sắc và tích cực tham gia hoạt động đoàn hội với các thông tin chính như sau:  

Giá trị học bổng: từ 50% đến 100% các chương trình học và thi lấy chứng chỉ Kế toán – Tài chính quốc tế như ACCA, CMA, CFA  

Đối tượng áp dụng: Sinh viên năm 1, 2, 3, 4 có thành tích học tập xuất sắc thuộc chuyên ngành Tài chính, có ước mơ chinh phục chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế. Ưu tiên sinh viên có nghị lực vượt lên hoàn cảnh khó khăn hoặc tích cực tham gia công tác xã hội, phong trào của Khoa/Trường    

Quy trình tuyển chọn:

Từ 20/01 – 25/02: Khoa thông báo chương trình học bổng đến sinh viên thuộc đối tượng trên

Từ 26/02 – 06/03: Khoa gửi danh sách sinh viên được đề cử nhận học bổng đến Smart Train

Từ 08/03 – 20/03: Smart Train xét chọn hồ sơ và thông báo kết quả cho Khoa và sinh viên 

THÔNG TIN LIÊN HỆ NỘP HỒ SƠ: PHÙNG SỸ QUANG – PHÓ BÍ THƯ ĐOÀN KHOA – SĐT: 0354520778

Link thông tin chương trình học bổng dành cho sinh viên xuất sắc năm 2021: https://sof.edu.vn/upload/ckfinder/files/Hoc%20bong%20danh%20cho%20sinh%20vien%20xuat%20sac%202021-Khoa%20Tai%20chinh-%C4%90H%20Kinh%20Te%20TP%20HCM.pdf

Link dowload phiếu đăng ký: https://sof.edu.vn/upload/ckfinder/files/0001%20(1).jpg

Link thông tin chương trình ACCA: https://sof.edu.vn/upload/ckfinder/files/Chuong%20Trinh%20Dao%20Tao_ACCA-CMA-CFA_Smart%20Train.pdf