Hội thảo “Covid-19: Đứt gãy chuỗi cung ứng và chuyển đổi của thị trường dịch vụ bảo hiểm” & Lễ ký kết ghi nhớ hợp tác giữa UEH với Global Care

Hội thảo “Covid-19: Đứt gãy chuỗi cung ứng và chuyển đổi của thị trường dịch vụ bảo hiểm” & Lễ ký kết ghi nhớ hợp tác giữa UEH với Global Care

Vào lúc 15g45 ngày 14/01/2022, Khoa Tài Chính, Trường Kinh doanh – Đại học UEH tổ chức trực tuyến hội thảo “Covid-19: Đứt gãy chuỗi cung ứng và chuyển đổi của thị trường dịch vụ bảo hiểm” nhằm cung cấp cho sinh viên Khoa Tài chính một bức tranh chung về tình hình hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp bảo hiểm trong bối cảnh chịu tác động nặng nề của đại dịch Covid-19, sự đứt gãy chuỗi cung ứng và các giải pháp đối phó của các doanh nghiệp này.

Đây cũng là dịp chứng kiến Lễ ký ghi nhớ hợp tác giữa UEH và Global Care, đồng thời trao giải thưởng cho các tân thủ khoa K47 và sinh viên vượt khó K45, K46 Ngành Bảo hiểm hướng đến việc khuyến khích tinh thần học tập, nghiên cứu của sinh viên.