HỘI THẢO “Khung pháp lý sẽ thay đổi như thế nào nếu dự luật Kinh Doanh Bảo Hiểm 2022 được thông qua?”

HỘI THẢO “Khung pháp lý sẽ thay đổi như thế nào nếu dự luật Kinh Doanh Bảo Hiểm 2022 được thông qua?”

Khoa Tài Chính, Trường Kinh doanh – Đại học UEH phối hợp cùng Viện phát triển nguồn nhân lực bảo hiểm – HDI Institute và Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Minh tổ chức hội thảo với chủ đề “Khung pháp lý sẽ thay đổi như thế nào nếu dự luật Kinh Doanh Bảo Hiểm 2022 được thông qua?” nhằm:

  • Cung cấp cho sinh viên ngành bảo hiểm nói riêng, sinh viên Khoa Tài chính nói chung nội dung dự luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 và những thay đổi của khung pháp lý chuyên ngành trước thềm Quốc hội thảo luận và biểu quyết thông qua (dự kiến 05/2022);
  • Tạo môi trường giao lưu cho giảng viên, sinh viên với các chuyên gia đến từ doanh nghiệp bảo hiểm.

Thời gian:    08:00 – 10:30, ngày Thứ Ba – 19/04/2022

Hình thức tổ chức: Online trên Quickom

Link tham dự: https://quickom.com/j/2agqa

Cách tham gia hội thảo

Bước 1: Copy link và dán vào trình duyệt Chrome;

Bước 2: Cho phép bật micro/camera;

Bước 3: Nhấn “JOIN NOW” để tham gia.

KHOA TÀI CHÍNH, TRƯỜNG KINH DOANH, ĐẠI HỌC UEH