LỊCH GẶP GVHD DÀNH CHO SINH VIÊN THỰC TẬP VB2-LT-CQ

LỊCH GẶP GVHD DÀNH CHO SINH VIÊN THỰC TẬP VB2-LT-CQ

Khoa thông báo lịch gặp GVHD dành cho sinh viên VB2-LT-CQ đợt thực tập từ ngày 03/01/2023 đến ngày 26/03/2023.

Sinh viên xem tại: https://sof.edu.vn/tttn

Lưu ý: các bạn đăng nhập bằng tài khoản UEH và cập nhật thông tin để xem các thông báo liên quan.