THÔNG BÁO LỄ TỐT NGHIỆP 2020 KHOA TÀI CHÍNH

THÔNG BÁO LỄ TỐT NGHIỆP 2020 KHOA TÀI CHÍNH

Thân gửi đến các tân cử nhân tốt nghiệp năm 2020 trực thuộc khoa Tài chính,

Khoa Tài chính xin thông báo đến toàn bộ sinh viên tốt nghiệp về kế hoạch tổ chức buổi Lễ tốt nghiệp.

–        Thời gian làm lễ: Thứ Sáu, ngày 26/03/2021

o   7g00 – Sinh viên có mặt để đăng ký nhận Lễ phục

o   7g30 – Sinh viên có mặt trong Hội trường để điểm danh

–      Địa điểm: Hội trường A116 – 59C Nguyễn Đình Chiểu, P. Võ Thị Sáu, Q.3

–      Thông tin chi tiết về thuê lễ phục tốt nghiệp, sinh viên: https://dsa.ueh.edu.vn/tin-tuc/thong-bao-ve-le-phuc-tot-nghiep-va-cac-dich-vu-trong-buoi-le-tot-nghiep-khoa-43-dai-hoc-chinh-quy/

–      Danh sách sinh viên khoa Tài chính chia theo đợt: http://daotao.ueh.edu.vn/Content/media/files/DHCQ/2021/DHCQ/HKD/Le_tot_nghiep/3_%20Khoa%20Tài%20ch%C3%ADnh.pdf

Sơ đồ chỗ ngồi