THƯ MỜI THAM GIA VIẾT BÀI HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ NHỮNG THÁCH THỨC MỚI NỔI (ICECH 2022)

THƯ MỜI THAM GIA VIẾT BÀI HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ NHỮNG THÁCH THỨC MỚI NỔI (ICECH 2022)

Với mong muốn cung cấp một diễn đàn học thuật dành cho các học giả và chuyên gia trong nước và quốc tế cùng chia sẻ kết quả nghiên cứu, kinh nghiệm và kiến thức về chiến lược kinh doanh để thích ứng trong thời kỳ hậu COVID cũng như khi đối mặt với những bất ổn đang diễn ra trên khu vực Châu Á – Thái Bình Dương và trên thế giới, trong hai ngày 04-05/11/2022, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh cùng một số Trường Đại học đồng tổ chức Hội thảo quốc tế về những thách thức mới nổi (ICECH 2022) với chủ đề “Chiến lược thích ứng trong thế giới bất định” (Strategic Adaptation in the World of Uncertainties – SAWU) tại TP. Hồ Chí Minh.

Thông tin chi tiết về Hội thảo ICECH 2022, vui lòng truy cập website icech.hust.edu.vn hoặc xem trong Thư mời viết bài (Call for Paper) đính kèm. Mọi thông tin trao đổi khác, vui lòng gửi đến hộp thư điện tử: [email protected]

Ban Tổ chức Hội thảo ICECH 2022 kính mong nhận được sự quan tâm và tham gia của các nhà khoa học, các tổ chức và những chuyên gia trong các lĩnh vực có liên quan.