Tin tuyển dụng:  Ngân hàng Liên doanh Việt – Nga (VRB) Chi nhánh Khánh Hòa

Tin tuyển dụng: Ngân hàng Liên doanh Việt – Nga (VRB) Chi nhánh Khánh Hòa

Ngân hàng Liên doanh Việt – Nga (VRB) Chi nhánh Khánh Hòa có nhu cầu tuyển dụng:

  1. Vị trí: Chuyên viên Phòng Khách hàng
  2. Số lượng: 07
  3. Thời gian: đến hết ngày 28/02/2022 hoặc đến khi nhận đủ hồ sơ

Thông tin chi tiết vui lòng xem bên dưới: